Badanie metodą rezonansu magnetycznego nie wymaga specjalnego przygotowania ze strony pacjenta.

Rezonans magnetyczny jest badaniem całkowicie bezbolesnym, nie powoduje żadnych reakcji biologicznych, nie wchodzi w interakcje ani nie zaburza przebiegu prowadzonego leczenia farmakologicznego.

Środki kontrastowe stosowane w badaniach MR nie wchodzą w interakcje z innymi lekami i są w całości wydalane przez organizm.

Badanie nie wymaga bycia na czczo, nawet jeżeli zachodzi potrzeba dożylnego podania środka kontrastowego.

Na badanie należy zgłosić się w ubraniu pozbawionym elementów metalowych (guzików, nitów, zamków błyskawicznych itp.).

Do pracowni rezonansu magnetycznego nie wolno wnosić telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków ani innych urządzeń magnetycznych i elektronicznych z uwagi na duże prawdopodobieństwo ich zniszczenia.

Ze względów bezpieczeństwa do pracowni rezonansu magnetycznego nie wolno wnosić przedmiotów zawierających części metalowe (np. długopisów, kluczy, metalowych identyfikatorów, zapinek magnetycznych).

Przed badaniem należy usunąć aparaty słuchowe, ruchome protezy dentystyczne oraz protezy ortopedyczne.

Wszystkie przedmioty zawierające metal na czas badania trzeba pozostawić w przebieralni pracowni rezonansu magnetycznego.

Na badanie rezonansu magnetycznego głowy należy zgłosić się bez makijażu oraz nie używać lakieru do włosów, ponieważ kosmetyki zawierają drobiny metali, które obniżają jakość obrazów diagnostycznych.

Na badanie należy przynieść posiadaną dokumentację medyczną, wypisy ze szpitala oraz wyniki wszystkich poprzednich badań obrazowych (opisy, zdjęcia, płyty) - USG, RTG, TK, MR, PET i innych.

W przypadku badania rezonansu magnetycznego z podaniem środka kontrastowego należy przynieść aktualny (do 1 miesiąca) wynik poziomu kreatyniny.

UWAGA !!! Przed badaniem rezonansu magnetycznego zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie ankiety, która dostępna jest na naszej stronie internetowej (link do pobrania ankiety ) i poproszeni o informację o:

 • wszczepionym rozruszniku serca (główne przeciwwskazanie do badania MR).
 • metalowym ciele obcym w gałce ocznej (gdy podejrzewa się obecność ciała obcego wskazana jest - wcześniejsza konsultacja okulistyczna i wykonanie zdjęć rentgenowskich!)
 • wszczepionej protezie,
 • metalowym implancie w ciele,
 • wkładce domacicznej,
 • jakichkolwiek metalowych zapinkach, śrubach, zaciskach naczyniowych,
 • tatuażach,
 • środowisku pracy, gdzie mogło dojść do wbicia opiłków lub odłamków metalowych,
 • kulach (pociskach, odłamkach) postrzałowych tkwiących w ciele,
 • wypełnieniach zębów,
 • występujących wcześniej operacjach,
 • występujących uczuleniach na środki kontrastowe w trakcie poprzednich badań obrazowych,
 • uczuleniach na leki, pokarmy, substancje chemiczne i inne,
 • przewlekłych chorobach,
 • lęku w czasie przebywaniu w zamkniętych pomieszczeniach (klaustrofobia),
 • w przypadku badania z dożylnym podaniem środka cieniującego: skłonności do krwawień.
 • o ciąży, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań nasz personel pozostaje do Państwa dyspozycji i służy fachową pomocą.