• badanie usg jamy brzusznej
 • badanie usg układu moczowego
 • badanie usg jąder
 • badanie usg tkanek miękkich
 • badanie usg tarczycy
 • badanie usg ślinianek
 • badanie usg obwodowych węzłów chłonnych
 • badanie usg piersi
 • badania usg dopplerowskie
 • tętnice szyjne
 • tętnice podobojczykowe.
 • tętnice jednej kończyny dolnej lub górnej.
 • żyły jednej kończyny dolnej lub górnej.
 • tętnice nerkowe.
 • aorta brzuszna i tt. biodrowe.
 • układ żyły wrotnej.
 • usg przetoki dializacyjnej.
 • badanie usg ortopedyczne stawów
 • badania usg inne
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań nasz personel pozostaje do Państwa dyspozycji i służy fachową pomocą.